2019-03-23, šeštadienis, 07:22.     Šiandien Raseiniuose saulė teka 06:25, leidžiasi 18:49, dienos ilgumas 12:23.

Ariogalos parapijos aktyvas ugdymo seminare Šiluvoje

2018-03-12, paskelbė www.mano Raseiniai.lt
Ariogalos parapijos aktyvas ugdymo seminare Šiluvoje

2018 m. kovo 9 - tą dieną Šiluvoje, Jono Pauliaus II -ojo namuose, vyko parapijų aktyvo ugdymo seminaras.
 

Vos tik atvykę buvome maloniai pakviesti prie saldaus stalo su kava ir arbata.
 

Toliau vyko rimtos paskaitos. Seminarą pravedė Kauno Arkivyskupijos sielovados koordinatorė  Vaida Spangelevičiūtė – Kneižienė, KA atstovas spaudai ir žurnalo „Artuma” vyr. redaktorius diakonas Darius Chmieliauskas ir Carito direktorius Arūnas Kučikas.
 

Seminaras prasidėjo Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ sveikinimo kalba iš Šventosios Žemės. Jis palaimino mus visus. Seminare dalyvavo parapijos aktyvas iš Jonavos, Kauno, Jurbarko, Kėdainių ir Raseinių rajonų parapijų. Iš viso buvo penkiolika parapijų. Seminarą vedė Vaida Spangelevičiūtė – Kneižienė. Ji sakė: „Parapija – tai bendri visų namai, tai bendruomenė. Parapija keičiasi tada, kai keičiasi žmonės”. Kartu su Vaida pasidžiaugėme, kad  š. m. rugsėjo 22 d. į Lietuvą atvyksta Popiežius Pranciškus. Labai laukiame jo. Ji kalbėjo apie tai, kad parapijoje turi būti komandinis darbas. Vaida pranešė seminaro temas: 1. Liturgija - maldos gyvenimas. 2. Tarnystė - vidinė ir išorinė. 3. Evangelizacija – skelbimas. 4. Bendruomenė ir sąmoningumas.
 

Toliau kalbėjo diakonas Darius Chmieliauskas. Jis pasakė: „Mes meldžiamės taip, kaip tikime. Ir tikime taip, kaip meldžiamės.” Jis teigė, kad kunigo pamokslai turėtų paliesti kiekvieno širdį. Mes, bažnyčios aktyvistai, turėtume drįsti pasakyti savo klebonui, kas mums nepatinka, išreikšti visuomenės nuomonę. Reikia kalbėti apie bažnyčios chorą: ar tik jis, ar visi gali giedoti? Kas dar gali geriau padėti švęsti? Ar reikia šv. Mišių lapelių? Kaip dirba Mišių patarnautojai? Kalbėti apie pinigų rinkliavą, apie ligonius, kurie negalėjo dalyvauti. Kalbėti apie vaikų šv. Mišias. Kiekvienai seminaro temai, kiekvienai parapijai buvo išduoti lapai, kuriuose reikėjo pažymėti savo parapijos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.
 

Lektorius Arūnas Kučikas kalbėjo apie tarnystę. Jis pabrėžė, kad gailestingumas yra viena iš gailestingiausių tarnystės formų. Pagrindinė forma – Caritas. Jis turi aktyviai dirbti. Toliau buvo kalbama apie Evangelizaciją. Kaip pasiekti tuos, kurie visai neateina į bažnyčią. Tikėjimas – dovana, Dievo malonės prisilietimas. Popiežius prašo sustiprinti naują Evangelizaciją. Gyventi su Dievu yra gera. Evangelizacija – tai nenutylėti apie mumyse gyvenančią viltį. Dar lektorius Arūnas kalbėjo apie bendruomenę ir bendrystę. Bendruomenė – geriausia tikėjimo išraiška. Mūsų visų pareiga – apaštalavimas. Po to vėl kalbėjo lektorius Darius apie bendruomenę ir sąmoningumą. Jei nėra bendruomenės, nėra sąmoningumo. Reikia kažkuo maitintis, kad sąmoningai augtume. Kas mus augina? Kas mus maitina? Iš šalies žiūrint, pasaulis alksta, reikia jiems bendrystės. Iš bažnyčios turime grįžti laimingi ir pasotinti.
 

Po lektorių kalbų buvo suteiktas žodis klausytojams. Viduklės klebonas kun. Albertas Stanulis pasakė, kad, jei serga bendruomenės narys, turime jam padėti. Raseinių parapijos narė kalbėjo apie tai, kaip kiekviename žmoguje reikia pastebėti gėrį. Pastoracinės tarybos narė iš Jurbarko parapijos pasidžiaugė, kad tame seminare pasijautė sava tarp savų.
 

Iš to darome išvadą, kad seminaras buvo labai gerai organizuotas. Šiltoje ir draugiškoje aplinkoje buvo malonu bendrauti. Dėkojame seminaro organizatoriams už suteiktas žinias. Nuoširdžiai dėkojame sesei Onutei už puikias vaišes ir šiltą priėmimą.

 

                                                                          Ariogalos šv. arkangelo Mykolo PPT narė Teresė PLISIENĖ

 

                                                                                                                                                kaunoarkivyskupija.lt


 

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai


Redakcija:
+370 654 40945
e.p. info@manoraseiniai.lt


Daugirdo 8, LT-60149 Raseiniai


mob. (8 616) 14 144